04. august 2021 - 19:42Kontaktinformation 

Spørgsmål til foreningen kan rettes til formanden Elisabeth Gravgaard eller bestyrelsen. Se mailadresser under bestyrelsen.

 

Ang. medlemskab henvises til medlemsinfo/vedtægter.

Medlemskab fås ved kontakt til:

Liselotte Munck,

Fjordvej 9, Svinø,

5500 Middelfart.

Mail: liselottemunck@gmail.com

Àrskontingentet er p.t. 300 kr.