04. august 2021 - 17:46Links 

Nordisk forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk

Tandlægeskolen København http://odont.ku.dk/

Tandlægeskolen À...rhus Universitet http://odont.au.dk/

Videnscenter for demens http://www.videnscenterfordemens.dk/

Dansk Gerontologisk Selskab http://www.gerodan.dk/ 

 

Pjecer og gode links:  

Personcetreret omsorg i praksis (demenspjece fra Sundhedsstyrelsen)

Palliativ pleje, omsorg og behandling (demenspjece fra Sundhedsstyrelsen)