28. marts 2023 - 22:23Links 

Nordisk forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk

Tandlægeskolen København http://odont.ku.dk/

Tandlægeskolen Aarhus Universitet http://odont.au.dk/

Videnscenter for demens http://www.videnscenterfordemens.dk/

 

Pjecer og gode links:  

Personcetreret omsorg i praksis (demenspjece fra Sundhedsstyrelsen)

Palliativ pleje, omsorg og behandling (demenspjece fra Sundhedsstyrelsen)

Modernisering af omsorgstandplejen - 4.10.2016

Den Kommunale Tandpleje - omsorgstandpleje, specialtandpleje, socialtandpleje  (pjece fra Sundhedsstyrelsen - 30.9.2020)