05. februar 2023 - 02:05Bestyrelse 

Spørgsmål vedrørende kursus, tilmeldinger og afbud bedes sendt til dsso@hotmail.dk

Formand og webkoordinator:
Elisabeth Gravgaard Andersen
Billund Kommunale Tandpleje
Mail: dsso@hotmail.dk

Kasserer:
Hans Alexandersen
Region Midt
Mail: hansalexandersen@123.dk

Sekretær
Kristina Mose Gormsen
Brøndby Komm. Tandpleje
Mail: Kristina_Mose@hotmail.com

Sponsorkontakt:
Britta Eriksen
Odense Voksentandpleje              
Mail: beri@odense.dk 
 
Kursuskoordinator:
Anne Skovbjerg
Herning Kommunale Tandpleje
Mail: hktal@herning.dk
 
Suppleant:         Ulf Broch                 Suppleant:     Kirstine June Thuesen
                          Tandlæge                                       Mariagerfjord Komm. Tandpleje
                          Mail: ulf@c.dk                                 mail: kirth@mariagerfjord.dk