19. januar 2022 - 14:49Kursusmateriale Specialtandplejen 2014 konference - status og visioner 

Region som leverandør, Ole Hougård

Kommune som leverandør, Marianne Pedersen

Kommune som køber, Erik Sørensen

Fremtidens udfordringer, Kjellberg

§ 133, Lene Vilstrup

Adm. udfordringer, Børge Hede

Pt-gruppen, Pernille Endrup

spørgeskema-us, Majken Bagger

Uddannelse Dorthe Haubek