Kursuskalender

Se kursusdatoer og program

Klik her


Tilmelding til kurser

Tilmeldingsblanket

Klik her


Kursusmateriale

Se materiale fra vores kurser.

Klik her


 

Formandsberetning 7.4 2011 

Print

Først opfølgning på de ting der kom op under sidste års generalforsamling.

Mødehyppighed.
Vi fandt her ud af at det ikke var nok med de mailmøder og de 2 møder vi havde før kurserne, og vi har derfor i år holdt et halvdagsmøde kort efter generalforsamlingen. Suppleanterne er også inviteret med til de møder, vi holder.
Vi kan overveje, om vi igen skal holde et internatkursus.

Evaluering efter kurserne.
Vi udleverede sidst et evalueringsskema , og fik her mange positive tilbagemeldinger.
Af ting vi skal være opmærksomme på kan nævnes:
God beskrivelse af kurser
Ikke mulighed for at reservere bord til frokost.
Vi kan overveje begrænset deltagerantal så alle sidder ved borde i auditoriet.

Kasserer
Vi kunne ikke få nogen i bestyrelsen til at være kasserer, og blev derfor sidste år enige om at købe os til ydelsen udefra. resultatet blev efterølgende at vi har skrevet en konsulentkontrakt med Ellen Nielsen vores tidligere kasserer der således fortsætter på konsulentbasis,en rigtig god løsning for foreningen.

Hvad har vi så beskæftiget os med i år.

Arrangeret 2 meget velbesøgte kurser. Vores medlemstal er 173.

Vi har fået svar på vores henvendelse til sundhedsstyrelsen, hvor vi bad dem overveje at lave specialistuddannelse inden for vores område.
I efteråret fik vi besked om, at der er nedsat en gruppe der vil analysere mulighederne. Der var ingen tdl. repræsenteret i gruppen, og vi sendte med NFH brev til sundhedsstyrelsen om det uheldige i dette. Ole Hovgård der er leder af specialtandplejen i Midtjylland er nu blevet medlem af den nedsatte gruppe.

IADH holder workshop i Alanya i efteråret om specialistuddannelserne.
Vi vil sammen med NFH betale for deltagelse af en tandlæge, der repræsenterer os hvis sundhedsstyrelsen ikke betaler.

Samarbejde med NFH.
Forslag til paraplyorganisation. Notat vedlagt.
Vi havde sendt indkaldelse til generalforsamling ud inden mødet og kunne ikke få forslaget på til vedtagelse. Vi har besluttet at prøve modellen af i år og derefter tage punktet på næste år.

Medlemmer til bestyrelsesarbejdet.
Det er heldigvis lykkes at få vores suppleant til at træde ind i bestyrelsen, og vi har skaffet 2 nye suppleanter

Birgit Krabsen.