Kursuskalender

Se kursusdatoer og program

Klik her


Tilmelding til kurser

Tilmeldingsblanket

Klik her


Kursusmateriale

Se materiale fra vores kurser.

Klik her


 

Generalforsamling 7.4.2011 - referat 

Print

1. Valg af dirigent.

Vi blev alle valgt til fælles dirigent pga. lille fremmøde til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

De punkter referenten har noteret er:

Der har været afholdt 2X ½ dags bestyrelsesmøder i Vejle og i Odense. Evaluerings-skemaet fra sidste kursus blev omtalt.

Lokalet vi bruger nu og som vi nok er bedst tjent med kan stilles op så der plads til 216 personer som sidder godt.

Kasserer-funktionen fungerer nu meget godt med Ellen som konsulent. 173 medlemmer.

Brev vedr. specialistuddannelse på vej i samarbejde med NFH. Forslag om et samarbejde på overordnet/uformelt plan med NFH f.eks. med at vores formænd har 2 årlige møder.

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab.

Ellen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fastlæggelse af kontingent.

Kontingentet vedtages fortsat at være 300 kr.

5. Valg.

Birgit Krabsen gik ud af bestyrelsen. Elisabeth Gravgaard Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen efter 1 år som suppleant. Som suppleanter blev valgt Anne Pia Kristensen og Karin Rahbek

6. Eventuelt.

Hjemmesiden fungerer. Thomas er god til at passe den. Elisabeth foreslår at indmeldelsesoplysninger og kontingentpriser kommer på hjemmesiden. Allerede under kursusset inden generalforsamlingen, blev vores afgående formand Birgit Krabsen, takket for den store og langvarige indsats i bestyrelsen.

Et lille konstituerende møde blev besluttet afholdt i forlængelse af generalforsamlingen.

Referent Ulf Broch