Kursuskalender

Se kursusdatoer og program

Klik her


Tilmelding til kurser

Tilmeldingsblanket

Klik her


Kursusmateriale

Se materiale fra vores kurser.

Klik her


 

Generalforsamling 22.4.2010 - referat 

Print

Valg af dirigent.:

Vi klarede os uden da der kun var 3 personer ud over bestyrelsen.

 

Formandens beretning:

Medlemstallet stort set uændret.
14 maj holdt vi møde med NFH. Der har tidligere været tale om hvorvidt vi kunne have gavn af at slå foreningerne sammen. Under mødet blev det klart at vi dækker hver vores område og kører godt hver for sig. Vi kunne dog have mulighed for at holde enkelte kurser sammen hvis vi ville have en kursusgiver der var for dyr for foreningerne enkeltvis.
Efterårskurset var med Lars Bjørndal og Rolf Bang Olsen og som sædvanlig velbesøgt.
Vi har efterfølgende i Region Nord inviteret begge kursusgivere. Det er som regel kun få fra hver kommune der kommer på kurserne hos os, men det er så en god mulighed at få de kursusgivere vi hører til at komme lokalt.
I slutningen af året sendte vi sammen med NFH et brev til sundhedsstyrelsen hvor vi bad dem undersøge muligheden for en formaliseret undersøgelse i special og omsorgstandpleje. Vi har ikke fået svar på henvendelsen.
Foråret har været præget af usikkerhed om hvorvidt vi kunne samle en ny bestyrelse,
Børge Hede ønskede ikke at fortsætte og vores kasserer ønskede ikke at fortsætte med kassererjobbet. Vi har søgt efter nye medlemmer til bestyrelsen men det har været svært at finde interesserede, og ingen ville have kassererjobbet. Vi har derfor valgt at kontakte et firma der kan stå for en slags bogholderifunktion hvis vi ikke finder en anden løsning efter generalforsamlingen.
Vi har det sidste år kun holdt møde aftenen før kurset, og ellers mailet, men det har vist sig ikke at være nok. Vi vil derfor hurtigt efter generalforsamlingen holde et heldagsmøde og invitere suppleanterne med. det er vigtigt at suppleanterne er så meget inde i foreningsarbejdet at de har lyst til at træde ind, når der også næste år sker udskiftning i foreningen.
Vi tilbød sidste år at være behjælpelig med at lave netværksgrupper, men der har ikke været interesse for dette.
Hjemmesiden skal vi også være mere opmærksomme på at få opdateret.

Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagde regnskabet.. der er i år et underskud på 7806,95 kr, men vi har stadig en solid egenkapital.

Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet er uændret.

Valg :

Ulf Broch fra Aalborg kommunes Tandpleje, der tidligere har været suppleant, indtræder i bestyrelsen.
Elisabeth G. Andersen fra Vejle kommunes Tandpleje , fortsætter som suppleant
Dorte Borris Mathiesen fra specialtandplejen i region Syd er ny suppleant.

Evt:

der blev efterlyst evalueringer efter kurserne. det vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
Vi skal være opmærksomme på, at det kan være et problem, hvis kurserne er rettet mod enten special eller omsorgstandpleje specifikt, da der altid er deltagere fra begge sektioner.