Kursuskalender

Se kursusdatoer og program

Klik her


Tilmelding til kurser

Tilmeldingsblanket

Klik her


Kursusmateriale

Se materiale fra vores kurser.

Klik her


 

Generalforsamling 23.4 2009 -referat 

Print

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab 2008

4. Budget 2009

5. À+ndring af vedtægter

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en revisorsuppleant
Birgit Krabsen og Olrunn Nielsen var på valg .

7. Eventuelt

7 medlemmer deltog i generalforsamlingen (bestyrelsen samt Merete Valentinus og Jørgen Juul)

 

Ad 1 )

Merete Valentinus blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til selskabets vedtægter.

Ad 2 )

Formandens beretning blev vedtaget uden afstemning men med applaus. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne.

Ad 3 ) 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer

Ad 4 )

Budgettet blev vedtaget enstemmigt og kontingentet blev fastsat uændret.

Ad 5 )

De fremlagte ændringer af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. Der var tale om redaktionelle ændringer bl.a. mht. den for flere år siden ændrede betegnelse på selskabet.

Ad 6 )

Birgit Krabsen og Olrunn Nielsen blev genvalgt. Jørgen Juul blev valgt som revisorsuppleant.
Ulf Broch Aalborg og Elisabeth G. Andersen fra Vejle blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7 )

Intet til punktet

 

Referent: Børge Hede