Kursuskalender

Se kursusdatoer og program

Klik her


Tilmelding til kurser

Tilmeldingsblanket

Klik her


Kursusmateriale

Se materiale fra vores kurser.

Klik her


 

Generalforsamling 23.4 2009 -referat 

Print

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab 2008

4. Budget 2009

5. Ændring af vedtægter

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en revisorsuppleant
Birgit Krabsen og Olrunn Nielsen var på valg .

7. Eventuelt

7 medlemmer deltog i generalforsamlingen (bestyrelsen samt Merete Valentinus og Jørgen Juul)

 

Ad 1 )

Merete Valentinus blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til selskabets vedtægter.

Ad 2 )

Formandens beretning blev vedtaget uden afstemning men med applaus. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne.

Ad 3 ) 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer

Ad 4 )

Budgettet blev vedtaget enstemmigt og kontingentet blev fastsat uændret.

Ad 5 )

De fremlagte ændringer af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. Der var tale om redaktionelle ændringer bl.a. mht. den for flere år siden ændrede betegnelse på selskabet.

Ad 6 )

Birgit Krabsen og Olrunn Nielsen blev genvalgt. Jørgen Juul blev valgt som revisorsuppleant.
Ulf Broch Aalborg og Elisabeth G. Andersen fra Vejle blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7 )

Intet til punktet

 

Referent: Børge Hede