21. februar 2019 - 06:34Links 

Nordisk forening for funktionshæmning og Oral Helse http://www.nfh-danmark.dk

Tandlægeskolen København http://odont.ku.dk/

Tandlægeskolen Århus Universitet http://odont.au.dk/

Videnscenter for demens http://www.videnscenterfordemens.dk/

Dansk Gerontologisk Selskab http://www.gerodan.dk/